Artyku造 biurowe

Nasz adres

Pro Office Sp馧ka z o.o.
Ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

NIP: 5223205658
REGON: 389362180
KRS: 0000908995

CENTRUM OBSΣGI KLIENTA
PONIEDZIAΒK-PI﹗EK 8-16

Dzia Obs逝gi Klienta:
tel.: (22) 868 52 27
faks: (22) 886 49 53
e-mail: biuro@prooffice.waw.pl

Sk豉danie zam闚ie:
tel.: (22) 868 52 27
faks: (22) 886 49 53
e-mail: ds@prooffice.waw.pl

Polityka prywatno軼i

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezb璠nym do 鈍iadczenia us逝g w sklepie internetowym https://www.prooffice.waw.pl jest:

Pro Office Sp馧ka z o.o.
Ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

NIP: 5223205658
REGON: 389362180
KRS: 0000908995

CENTRUM OBSΣGI KLIENTA
PONIEDZIAΒK-PI﹗EK 8-16

Dzia Obs逝gi Klienta:
tel.: (22) 868 52 27
faks: (22) 886 49 53
e-mail: biuro@prooffice.waw.pl

Sk豉danie zam闚ie:
tel.: (22) 868 52 27
faks: (22) 886 49 53
e-mail: ds@prooffice.waw.pl

Ochrona danych odbywa si zgodnie z wymogami powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, kt鏎ych dane dotycz, mog kontaktowa si z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach zwi您anych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przys逝guj帷ych im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych

Pro Office Sp馧ka z o.o.
Ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

NIP: 5223205658
REGON: 389362180
KRS: 0000908995

CENTRUM OBSΣGI KLIENTA
PONIEDZIAΒK-PI﹗EK 8-16

Dzia Obs逝gi Klienta:
tel.: (22) 868 52 27
faks: (22) 886 49 53
e-mail: biuro@prooffice.waw.pl

Sk豉danie zam闚ie:
tel.: (22) 868 52 27
faks: (22) 886 49 53
e-mail: ds@prooffice.waw.pl

1.3. Dla interpretacji termin闚 stosuje si s這wniczek Regulaminu lub tak jak zosta這 to opisane w Polityce Prywatno軼i (je瞠li wynika to bezpo鈔ednio z opisu).

1.4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatno軼i termin „U篡tkownik” zast徙iony zosta okre郵eniem „Ty”,  „Administrator” - „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5.  Szanujemy prawo do prywatno軼i i dbamy o bezpiecze雟two danych. W tym celu u篡wany jest m.in. bezpieczny protok馧 szyfrowania komunikacji (SSL).  Dok豉damy wszelkich stara, aby zapewni bezpiecze雟two Twoich danych. Informacje osobiste s przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dost瘼ie. Systemy te s umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.

1.6.  Wdro篡li鄉y pseudonimizacj, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon kontrol dost瘼u dzi瘯i czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze雟twa danych.

2. ZBIERANIE INFORMACJI

2.1. Informacje osobiste

Gdy rejestrujesz si konto w naszym sklepie lub z niego korzystasz, dobrowolnie przekazujesz nam pewne informacje. Mo瞠my poprosi Ci o podanie informacji osobistych w przypadku rejestracji u篡tkownika, realizacji p豉tno軼i, brania udzia逝 w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagaj帷ej autoryzacji. Te informacje osobiste mog obejmowa nazwisko, adres e-mail, identyfikator u篡tkownika, nazw domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. Rezygnacja z zarejestrowania si i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z wi瘯szo軼i obszar闚 sklepu, uniemo磧iwia jednak rejestracj konta oraz sk豉danie zam闚ie.

2.2. Jakie informacje gromadzimy?

Gdy korzystasz z dowolnej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub innej us逝gi internetowej, niekt鏎e informacje s automatycznie tworzone i rejestrowane. Podobnie jest w naszym sklepie. Oto niekt鏎e rodzaje gromadzonych przez nas informacji:

a) Dane dziennika

Kiedy korzystasz z naszego sklepu, nasze serwery zapisuj informacje („dane dziennika”), w tym informacje, kt鏎e przegl康arka wysy豉 automatycznie, gdy odwiedzasz witryny internetowe, lub kt鏎e automatycznie wysy豉 aplikacja mobilna, gdy jej u篡wasz. Dane dziennika zawieraj Tw鎩 adres IP, adresy i aktywno嗆 w odwiedzanych przez Ciebie witrynach internetowych, wyszukiwania, typ i ustawienia przegl康arki, dat i godzin przes豉nego 膨dania, spos鏏 u篡wania sklepu, dane plik闚 cookie i urz康zenia, z kt鏎ego korzystasz, informacje o dostawcy us逝g i adresy witryn internetowych, z kt鏎ych nast徙i這 przekierowanie. Je郵i chcesz, mo瞠sz uzyska wi璚ej informacji na temat typ闚 danych, kt鏎e zbieramy w naszych plikach dziennika.

b) Dane plik闚 cookie

Wykorzystujemy tak瞠 pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe wysy豉ne przez Tw鎩 komputer za ka盥ym razem, gdy odwiedzasz nasz witryn internetow, przypisane do Twojego konta w sklepie lub przegl康arki) lub podobne technologie s逝膨ce do gromadzenia danych dziennika. Gdy u篡wamy plik闚 cookie lub podobnych technologii, wykorzystujemy pliki cookie sesji (istniej帷e do chwili zamkni璚ia przegl康arki) lub trwa貫 pliki cookie (istniej帷e do momentu, w kt鏎ym Ty lub Twoja przegl康arka je usuniecie). Na przyk豉d u篡wamy plik闚 cookie do przechowywania preferencji j瞛ykowych lub innych ustawie, dzi瘯i czemu nie musisz ich konfigurowa za ka盥ym razem, gdy odwiedzasz nasz sklep. Niekt鏎e u篡wane przez nas pliki cookie s powi您ane z Twoim kontem w sklepie (w陰cznie z informacjami o Tobie, takimi jak podany przez Ciebie adres e-mail), a inne nie. Aby uzyska bardziej szczeg馧owe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas plik闚 cookie, zapoznaj si z nasz Polityk cookies i innych podobnych technologii.

c) Dane urz康zenia

Opr鏂z danych dziennika gromadzimy informacje o urz康zeniu, z kt鏎ego korzystasz, odwiedzaj帷 nasz sklep, w tym rodzaj urz康zenia, system operacyjny, ustawienia, unikalny identyfikator tego urz康zenia i dane dotycz帷e awarii, kt鏎e pomagaj nam zrozumie sytuacj w przypadku b喚d闚. To, czy gromadzimy wszystkie wy瞠j wymienione informacje, czy tylko niekt鏎e z nich, zale篡 od rodzaju urz康zenia, z kt鏎ego korzystasz, oraz od jego ustawie. Na przyk豉d dost瘼ne s r騜ne rodzaje informacji, w zale積o軼i od tego, czy u篡wasz komputera Mac czy PC albo telefonu iPhone czy z systemem Android. Aby dowiedzie si wi璚ej o informacjach udost瘼nianych nam przez Twoje urz康zenie, zapoznaj si r闚nie z zasadami producenta urz康zenia lub dostawcy oprogramowania.

3. UDOST襾NIANIE INFORMACJI

3.1. Jak i kiedy udost瘼niamy informacje?

Niekt鏎e ze sposob闚 korzystania z informacji na Tw鎩 temat wymagaj od nas udost瘼niania informacji firmom zewn皻rznym, aby鄉y mogli oferowa Ci interfejs sklepu, zapewnia wydajno嗆 dopasowania naszych us逝g do u篡tkownik闚 i przestrzega odnosz帷ych si do nas przepis闚 prawa. Udost瘼niamy Twoje dane:

a) firmom kurierskim, dostawcom zam闚ie (wy陰cznie adres dostawy mog帷y zawiera Twoje imi i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby);

b) firmom zewn皻rznym lub osobom przez nas zatrudnianym do przetwarzania informacji w naszym imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatno軼i. Na przyk豉d informacje dotycz帷e kart p豉tniczych przekazujemy firmom obs逝guj帷ym p豉tno軼i, z kt鏎ych korzystamy do przechowywania informacji o p豉tno軼iach. Dane udost瘼niamy r闚nie konsultantom do spraw zabezpiecze, aby poprawi proces identyfikacji spamu oraz firmom zajmuj帷ym si obs逝ga techniczn sklepu internetowego. Niekt鏎e uzyskiwane przez nas informacje mog by gromadzone przez zewn皻rznych dostawc闚 w naszym imieniu;

c) organom 軼igania i agencjom rz康owym. Informacje udost瘼niamy jedynie wtedy, gdy wierzymy, 瞠 ich ujawnienie jest zasadne i konieczne, by zapewni przestrzeganie prawa, przepis闚 lub wniosk闚 prawnych; w celu ochrony bezpiecze雟twa, praw lub w豉sno軼i publicznej, konkretnych os鏏 lub naszych; lub w celu wykrywania problem闚, zapobiegania im, rozwi您ywania ich lub zajmowania si nimi w inny spos鏏 w zwi您ku z oszustwami, kwestiami bezpiecze雟twa lub sprawami technicznymi;

d) firmom powi您anym z nami i naszym sp馧kom zale積ym, kt鏎ych jeste鄉y jedynym w豉軼icielem. Je瞠li braliby鄉y udzia w procesie fuzji, przej璚ia, og這szenia upad這軼i, zamkni璚ia, reorganizacji lub w podobnych transakcjach albo post瘼owaniach biznesowych obejmuj帷ych przekazanie informacji opisanych w niniejszych Zasadach, udost瘼niliby鄉y te informacje firmie zaanga穎wanej w tak procedur (na przyk豉d potencjalnemu klientowi).

Wszystkie firmy zewn皻rzne, kt鏎ym udost瘼niamy Twoje dane, to nasi zaufani partnerzy, zobowi您ani do zachowania poufno軼i informacji u篡tkownik闚 i nie mog ich u篡wa w 瘸dnych innych celach innych ni te, na kt鏎e zezwolili鄉y. Z wyj徠kiem przypadk闚 wymienionych powy瞠j, nie b璠ziemy ujawnia informacji umo磧iwiaj帷ych identyfikacj u篡tkownika innym podmiotom, w tym r闚nie Reklamodawcom, bez Twoje wyra幡ej zgody. Ponadto nie b璠ziemy udost瘼nia, sprzedawa, wydzier瘸wia ani w 瘸den inny spos鏏 ujawnia informacji osobistych u篡tkownika, listy adres闚 e-mail ani listy adres闚 pocztowych innym podmiotom do ich w豉snych cel闚 promocyjnych. 

4. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

4.1. Jak d逝go przechowujemy informacje na Tw鎩 temat?

Przechowujemy Twoje dane, dop鏦i s nam potrzebne do udost瘼niania Ci naszego sklepu i realizowania cel闚 opisanych w niniejszych zasadach. Tak samo jest r闚nie w przypadku firm i os鏏, kt鏎ym udost瘼niamy informacje na Tw鎩 temat i kt鏎e 鈍iadcz us逝gi w naszym imieniu. Gdy nie b璠ziemy ju musieli korzysta z informacji na Tw鎩 temat ani wype軟ia zobowi您a prawnych czy regulacyjnych, usuniemy je z naszych system闚 albo odpersonalizujemy je w taki spos鏏, aby identyfikacja u篡tkownika by豉 niemo磧iwa. 

5. TWOJE PRAWA

5.1. Jakie przys逝guj Ci prawa?

W zwi您ku z informacjami, kt鏎e posiadamy na Tw鎩 temat, dysponujesz mo磧iwo軼iami opisanymi poni瞠j. Aby z nich skorzysta, skontaktuj si z nami. Je郵i jeste u篡tkownikiem mieszkaj帷ym w EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), mo瞠sz:

a) uzyska dost瘼 do informacji, jakie posiadamy na Tw鎩 temat. Zwykle udost瘼niamy je w ci庵u 30 dni od momentu przes豉nia do nas zapytania;

b) usun望 swoje konto. Je郵i usun望 swoje konto, skontaktuj si z nami;

c) poprawi lub usun望 informacje na Tw鎩 temat. Mo瞠sz zaktualizowa te informacje w ustawieniach. Je郵i masz problemy z aktualizacj informacji lub je郵i chcesz, skontaktuj si z nami;

d) odwo豉 zgod na przetwarzanie przez nas informacji na Tw鎩 temat oraz przesy豉nia e-maili marketingowych. Je郵i zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomo軼i marketingowych, b璠ziemy mogli nadal wysy豉 Ci wiadomo軼i dotycz帷e funkcjonowania Twojego konta, na przyk豉d powiadomie o z這穎nych zam闚ieniach, fakturach, zam闚ieniach oczekuj帷ych na zatwierdzenie, zmianach status闚 zam闚ie. Materia造 marketingowe wysy豉my tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgod, ale je郵i tego nie chcesz, mo瞠sz w dowolnym momencie zrezygnowa z subskrypcji;

e) poprosi o przes豉nie podanych przez Ciebie informacji do innej organizacji, w kt鏎ej przechowujemy te dane za Twoj zgod lub w celach realizacji zawartej z Tob umowy, o ile jest to technicznie mo磧iwe;

f) z這篡 skarg do organu regulacyjnego. Je郵i mieszkasz w EOG i uwa瘸sz, 瞠 nie przestrzegamy przepis闚 o ochronie danych, masz prawo z這篡 skarg do organu nadzorczego.

6. Polityka cookies i innych podobnych technologii

6.1. Pliki„cookies”

W zwi您ku z udost瘼nianiem naszej oferty w sklepie, stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika, kt鏎e serwery mog odczyta przy ka盥orazowym po陰czeniu si z tego urz康zenia ko鎍owego, mo瞠my tak瞠 u篡wa innych technologii o funkcjach podobnych lub to窺amych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz帷e cookies maj zastosowanie r闚nie do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwis闚 internetowych.

6.2. Czym s pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” nale篡 rozumie dane informatyczne, w szczeg鏊no軼i pliki tekstowe, przechowywane w urz康zeniach ko鎍owych u篡tkownik闚 przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj rozpozna urz康zenie u篡tkownika i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow dostosowan do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej z kt鏎ej pochodz, czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane s w celu:

a) dostosowania zawarto軼i stron serwis闚 internetowych do preferencji u篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg鏊no軼i pliki te pozwalaj rozpozna urz康zenie u篡tkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk (Google Analytics, statystyki wewn皻rzne), kt鏎e pomagaj zrozumie, w jaki spos鏏 u篡tkownicy serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i,

c) utrzymania sesji u篡tkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi瘯i kt鏎ej u篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉,

6.4. W ramach naszego sklepu mo瞠my stosowa nast瘼uj帷e rodzaje plik闚 cookies:

a) „niezb璠ne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e korzystanie z us逝g dost瘼nych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj帷e pliki cookies wykorzystywane do us逝g wymagaj帷ych uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies s逝膨ce do zapewnienia bezpiecze雟twa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu篡 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umo磧iwiaj帷e zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e „zapami皻anie” wybranych przez u篡tkownika ustawie i personalizacj interfejsu u篡tkownika, np. w zakresie wybranego j瞛yka lub regionu, z kt鏎ego pochodzi u篡tkownik, rozmiaru czcionki, wygl康u strony internetowej itp.

6.5. Zmiana ustawie przechowywania plik闚 cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie s逝膨ce do przegl康ania stron internetowych (przegl康arka internetowa) domy郵nie dopuszcza przechowywanie plik闚 cookies w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika. U篡tkownicy serwisu mog dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeg鏊no軼i w taki spos鏏, aby blokowa automatyczn obs逝g plik闚 cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym zamieszczeniu w urz康zeniu u篡tkownika serwisu internetowego. Szczeg馧owe informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plik闚 cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie w zakresie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczone w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika, a tym samym b璠ziemy przechowywa informacje w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika i uzyskiwa dost瘼 do tych informacji.

6.6. Wy陰czenie plik闚 cookies

Wy陰czenie stosowania cookies mo瞠 spowodowa utrudnienia korzystanie z niekt鏎ych us逝g w ramach naszych serwis闚 internetowych, w szczeg鏊no軼i wymagaj帷ych logowania. Wy陰czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo磧iwo軼i czytania lub ogl康ania tre軼i zamieszczanych w sklepie z zastrze瞠niem tych, do kt鏎ych dost瘼 wymaga logowania.

6.7. Pliki cookies, kt鏎e wykorzystyjemy:

a) Google Analytics - zbiera informacje o sposobie przegl康ania strony, popularno軼i poszczeg鏊nych podstron oraz dane s逝膨ce do personalizacji reklam np. wiek, p貫 czy zainteresowania u篡tkownika. Pomaga tworzy raporty zainteresowa oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mog by upubliczniane oraz udost瘼niane partnerom biznesowym firmy. Wi璚ej informacji znajdziesz pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage oraz w Polityce Prywatno軼i Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Opis wykorzystywanych plik闚 cookie:

- _utma - unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), kt鏎y (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla ka盥ej witryny,
- _utmb - odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,
- _utmc - wsp馧pracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy nale篡 rozpocz望 郵edzenie nowej odwiedziny, czy te zbierane dane powinny zosta zaliczone do starej,
- _utmz - zawiera ono informacj na temat 廝鏚e odwiedzin,
- _utmv - pojawia si ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane 郵edzenie niestandardowych zmiennych.

b) Facebook.com - zapisywane przy interakcji z obiektami spo貫czno軼iowymi FB, np. przyciskiem Lubi czy logowaniem przez Facebooka;

c) identyfikator sesji - 32-znakowy identyfikator sesji u篡tkownika, usuwany po zako鎍zeniu sesji przegl康ania;

d) SEARCHENTO_SID - (opcjonalne) identyfikator sesji wyszukiwarki produkt闚; czas przechowywania: 1 rok;

e) communicate... - zawiera informacj o wy鈍ietleniu u篡tkownikowi komunikatu; nie wygasa, zapobiega jego ponownemu wy鈍ietlaniu;

f) newsletter_customer_id_ - zawiera informacj o wy鈍ietleniu u篡tkownikowi komunikatu o mo磧iwo軼i dodania do newslettera; zapobiega jego ponownemu wy鈍ietlaniu, czas przechowywania: 1 rok;

g) cookieInfo - zawiera informacj czy u篡tkownik widzia informacj o cookie, zapobiega jej ponownemu wy鈍ietlaniu;

h) template_... - zawiera informacj o ustawionym szablonie graficznym sklepu; czas przechowywania: 1 rok;

i) visited_categories - zawiera informacje o odwiedzanych przez u篡tkownika kategoriach; czas przechowywania: 1 rok;

6.8. Wiadomo軼i e-mail

Mo瞠my okresowo wysy豉 do zarejestrowanych u篡tkownik闚 wiadomo軼i e-mail z informacjami o swoich us逝gach. W wysy豉nej wiadomo軼i e-mail mo瞠 zosta u篡ty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, kt鏎y pozwala przystosowa format wiadomo軼i do mo磧iwo軼i komputera adresata. Za pomoc tej technologii jest te okre郵ana 陰czna liczba os鏏, kt鏎e otwieraj wiadomo軼i. Gdy u篡tkownik inicjuje odpowied, klikaj帷 陰cze zawarte w wiadomo軼i e-mail, nast瘼uje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowied jest rejestrowana, a nast瘼nie u篡wana w celu dostarczania u篡tkownikowi materia堯w lepiej dopasowanych do jego zainteresowa.  

7. Poziom ochrony przed cookies ustawia si w ka盥ej przegl康arce:

Poziom ochrony przed cookies mo積a ustawi w swojej przegl康arce internetowej – a do ca趾owitego blokowania plik闚 cookies. Zwi瘯sza to poziom bezpiecze雟twa i ochrony danych, ale mo瞠 tak瞠 uniemo磧iwia niekt鏎e funkcje, np. zalogowanie si na konto pocztowe.

Jak zmienia si ustawienia w najbardziej popularnych przegl康arkach?

Google Chrome

Kliknij na menu (w prawym g鏎nym rogu), zak豉dka Ustawienia > Poka ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatno嗆” trzeba klikn望 przycisk Ustawienia tre軼i. W sekcji „Pliki cookie” mo積a zmieni nast瘼uj帷e ustawienia plik闚 cookie:

Usuwanie plik闚 cookie
Domy郵ne blokowanie plik闚 cookie
Domy郵ne zezwalanie na pliki cookie
Domy郵ne zachowywanie plik闚 cookie i danych stron do zamkni璚ia przegl康arki
Okre郵anie wyj徠k闚 dla plik闚 cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przegl康arki (prawy g鏎ny r鏬): Narz璠zia > Opcje Internetowe > Prywatno嗆, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmian zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przegl康arki: Narz璠zia > Opcje > Prywatno嗆. Uaktywni pole Program Firefox: „b璠zie u篡wa ustawie u篡tkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie - b康 nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przegl康arki: Narz璠zie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - b康 nie - pozycji Ciasteczka

Safari

W menu rozwijanym Safari wybierz Preferencje i klikn望 ikon Bezpiecze雟two. Tu wybiera si poziom bezpiecze雟twa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.